s

Hakkımızda

Slide Hakkımızda Çağımızın bir yapmacıklık, çürümüşlük ve çöküş dönemi olduğu yadsınamaz bir gerçeklik. Sanat, bu gerçeklikle başa çıkmamızda, dahası dünya ile insan arasındaki yabancılaşmayı aşmamızda bize güç veren araçlardan biridir. John Berger’e göre, “Yaratıcı zihin, doğası gereği katı gibi görünen nesneleri eritir ve şu an içinde bulunduğumuz dünyayı oluşum ve yaratım sürecindeki bir dünyaya dönüştürür.” Bu yönüyle sanat, var olanı aşma kaygısını içinde barındırır, umudu diri tutar, gerçek dünyanın üzerimizde kurduğu baskıyı azaltarak bize gerçekliği değiştirebilme gücü ve olanağı verir. Yine Berger'in deyimiyle "Sanat, idealle gerçek arasındaki kaçınılmaz uçurumu dolduran bir alandır."
Mantis Kitap, sanata atfedilen bu sorumlulukların bilinciyle, insan olmanın ne demek olduğunu anlayan ve ifade eden eserlerin izini sürme ve çöküş içindeki bu çağa meydan okuma kararlılığıyla yola çıktı. Biliyoruz ki bu yoldaki en büyük destekçilerimiz, yaratıcı zihnin yapıtaşları yazarlarımız, şairlerimiz ve okurlarımız olacaktır.
Bir sevdayı büyüteceğiz hep birlikte, sessizce birleşerek.
Yerçekimli bir karanfil gibi…
f f g
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]
Free shipping
for orders over 50%